Guider

Bitcoin Diagramanalys Feb 24

p> Eftersom vi har testat nedstigningslinjen på $ 11, 600 och misslyckats med att bryta den , vi upplever en korrigering ner. Från analysen den 21 februari var den stora volymen av de röda ljusen (markerade på diagrammet med gula cirklar) ett dåligt tecken. Vi bröt ner den nedåtgående kanalen och nästa supportnivå ligger på $ 9, 400. Så långt som nu ses vi på väg om inte testa $ 9 000-zonen igen.

Från ovan, stödd motstånd på $ 10, 300 nivå. Vidare är $ 10, 800 motståndsnivå, även mötesplatsen med den långsiktiga nedåtgående linjen (markerad med blå).

BTC / USD BitFinex 4 timmar diagram