Guider

Bitcoin Diagramanalys den 26 februari

p> Att bryta ner den nedre "kanal" nedåtgående linjen var ett mycket negativt tecken. Detta följdes av hög volym, som nämnts i vår 24 feb-analys fortsatte Bitcoin ner till supportområdet för $ 9, 400 och för de senaste 48 timmarna konsolideras där, runt MA-200 (glidande medelvärde över 200 dagar, märkt med rosa linje i diagrammet) följt av relativt låg volym.

Härifrån kan vi se en stadig ökning upp till testmotståndet runt $ 10- $ 10, 300 och därifrån för att testa den långsiktiga nedstigningslinjen ytterligare en gång till omkring $ 10, 800 (markerad i blått). Att bryta ner $ 9, 400-stödet skickar oss

BTC / USD BitFinex 4 timmars diagram