Guider

Bitcoin Diagramanalys 27 februari och översikt

p> Bättre än vad vi hade förväntat oss, hade Bitcoin höjt sig för att testa motståndet runt $ 10 - $ 10, 300 och därifrån, efter 10 timmars konsolidering, gick BTC för att testa den långsiktiga nedåtgående linjen . På gårdagens analys nämnde vi den riktningen. Detta följdes av hög volym, ser ut som orsaken är att Circle, ett Goldman-Sachs-backade företag, hade köpt Poloniex-utbyte.

Härifrån skickar vi oss till resistansnivå på $ 11, 200, och sedan testar $ 11, 900 - $ 12, 000 område.

Vi kanske behöver lite luft för att fortsätta vägen, så% 38. 2 Fibonacci retracement nivå och stöd på $ 10, 200 område, kommer sannolikt att testas igen däremellan. Stokastisk RSI-oscillator håller på att korsa - detta indikerar behovet av en liten korrigering nedåt. Sammantaget ser Bitcoin positivt ut på kort sikt, men på lång sikt är vi fortfarande under björnens marknadsförhållanden.

BTC / USD BitFinex 4 timmars diagram

BTC / USD BitFinex 1-dagskarta

Som vi nämnde testar vi igen den långsiktiga nedstigningslinjen: förra gången den testades på 20 februari, för en vecka sedan, på omkring $ 11, 600. Skulle vi se en paus på det dagliga diagrammet?