Gruvdrift

Video - Gambling med hemligheter Del 6 Perfekt sekretess och pseudorandomness

I det här kapitlet presenteras varför slumpmässiga skift resulterar i perfekt sekretess. Vi utforskar maskinvarors slumpmässiga talgeneratorer vs pseudorandom-talgeneratorer som utökar ett kort slumpmässigt frö i en lång sekvens av "slumpmässiga" nummer. Om den används i kryptografi, kan den erbjuda "praktisk säkerhet" som endast är baserad på den slumpmässiga fröens hemlighet. Alice och Bob kan på ett säkert sätt utgå ifrån att "fienden känner till systemet" (en gångs pad + pseudorandomgenerator) och fokuserar på att försäkra att deras frö delas i hemlighet och genereras slumpmässigt.

AVSKRIFT